Der kører lange udenlanske sættevognstræk på den

smalle snoede vej mellem

Thorsager og Pindstrup

Vejen er

dødsensfarlig

for

cyklister!

Til forside af Pindstrup magasinet../../../Blog.html